Legislatie

 • Lege nr. 148/2000 - Privind publicitatea inselatoare
 • Lege nr. 193/2000 - Privind clauzele abuzive in contracte
 • Lege nr. 215/2001 - Administratiei publice
 • Lege nr. 247/2005 - Privind reforma in domeniul proprietatii
 • Lege nr. 544/2001 - Privind liberul acces la informatii de interes public
 • Lege nr. 1/2000 - Privind retrocedarea padurilor
 • Lege nr. 18/1991 republicata in 1998 - Legea fondului funciar
 • Lege nr. 544/2004 - Legea contenciosului administrativ
 • Lege nr. 188/1999 republicata in 2004 - Legea functionarului public
 • O.G. nr. 27/2002 - Privind dreptul la petitionare
 • O.U.G. nr. 209/2005 - Privind accelerarea retrocedarilor
 • Regulament privind aplicarea legii 247/2005 - Masuri adiacente
 • Regulament privind aplicarea legilor proprietatii -