Asistenta sociala

1. Legea nr.416/2001- privind venitul minim garantat, modificată + H.G. nr.50/2011 -norme metodologice
2. Legea nr. 277/2010 - privind alocatia pentru sustinerea familiei +H.G. 38/2011 - norme metodologice
3. OUG nr. 70/2011 - privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece + Norme metodologice (HG 920/2011)
4. 248/2015 -privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, modificata +Norme metodologice (HG 15/2016)
5.Legea nr. 17/2000 - privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata
6. Legea nr. 448/2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap + Normele metodologice (HG 268/2007)
7.Legea 272/2004 -privind protectia si promovarea drepturilor copilului
8.Legea 61/1993 - privind alocatia de stat pentru copii, republicata
9.OUG nr.111/2010 - privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, modificata + Norme metodologice (HG 52/2011),Metodologia (Decizia 742/2012),Procedura (OAP 2396/2014)