Aparatul de specialitate

COMPARTIMENT

FUNCȚIA

NUME ȘI PRENUME

Demnitari

Primar

Viceprimar

 Ardelean Simion

 Tătăran Vasile

Birou Secretar

Secretar  General

 Stana Andreea Daniela

Cabinet Primar

 

Consilier personal

 

 Tătar Dănuț

Autoritate Tutelară și Ajutor Social

Consilier  I superior

 Ardelean I. Florica

Juridic și Registrul Agricol

Consilier I asistent

Consilier juridic I principal

 

Financiar Contabil și Achiziții Publice

Consilier I asistent

Consilier I asistent

Consilier I asistent

Consilier I superior

 

 

 Koszte Tudor Vlad

 Ardelean T. Florica

Urbanism și Situatii de Urgență

 

Consilier I superior

Pompier

Referent III asistent

 

 Oșan Ioan

 Mihalka Dorel

 

 

Cultură și Sport

 

Bibliotecar IA

David Rodica

Administrativ și Gospodărire comunală

 

Șofer I

Muncitor calificat

Guard

 

David Călin Radu

Dărăban Marian Cristinel

Nicoară Mariana-Aurica

Poliție Locală

Polițist local III asistent

Polițist local III asistent

Polițist local III asistent